google.com, pub-6706871631273490, DIRECT, f08c47fec0942fa0 อบรมฟรี การบริหารอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ รุ่น2 - EVENT96.NET

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

อบรมฟรี การบริหารอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ รุ่น2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์รุ่น2
ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ


นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังจากได้มีการจัดฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รุ่นที่1 ไปแล้วนั้นผล ตอบรับจากผู้ประกอบการที่สนใจมีเข้ามาเป็นจำนวนมาก  จึงได้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่2 นี้  ซึ่งผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้แข่งขันในระดับโลก เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยตรง โดยเฉพาะมาตรฐานและศักยภาพในการผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากล  ดังนั้นการรวมตัวกัน ของประชาคมและการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้แต่ละประเทศมีการตื่นตัว และตระหนักถึง ความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานและศักยภาพการผลิตของตนเองให้เทียบเท่ากับระดับสากล  

ดังนั้นการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสมัยใหม่ เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการทางธุรกิจ มีแนวทางชัดเจน  และสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ หลักสูตรการบริหารจัดการในอุสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ แนวคิด  กลยุทธ์  การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด  ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ เพื่อมุ่งสู้การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจได้อย่างทันโลกและยั่งยืน นอกจากนี้ทางสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ยังมีอีกหลายๆโครงการที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการไทย สามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็ปไซค์ หรือโทรสอบถามเข้ามาที่สำนักได้ที่เบอร์ 023678418


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here