google.com, pub-6706871631273490, DIRECT, f08c47fec0942fa0 การสื่อสารคือก้าวแรกของการเป็นผู้นำ - EVENT96.NET

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

การสื่อสารคือก้าวแรกของการเป็นผู้นำ


การสื่อสารคือก้าวแรกของการเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำว่ายากแล้ว แต่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นยากกว่ารศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวไว้ว่า
ในขณะที่โลกของเรากำลังหมุนไปสู่ยุคแห่งประชาธิปไตย เสรีภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีอันทันสมัย ลักษณะในการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากการปกครอง แบบเผด็จการ หรือการมีอำนาจแบบเด็ดขาด ไปสู่การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเป็นผู้นำก็เปรียบเสมือนแฟชั่น คือสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติ ตลอดจนความต้องการของคนในยุคนั้นๆ

แม้ผู้นำส่วนใหญ่จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่คุณสมบัติหรือความสามารถ ที่ผู้นำเหล่านี้มีอยู่ร่วมกันคือ การมีแรงผลักดันหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ


ความสำเร็จนั้นจะสำเร็จได้เพียงเริ่มจากการสื่อสารที่ดีโดย รศ.ดร.แอนเดรียส ลีฟูเก้ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารไว้ว่า
ความเอาใจใส่ และความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นอย่างแท้จริง ถ้าลูกน้องของคุณรู้สึกได้ว่า คุณเข้าใจในตัวพวกเขาและความต้องการของพวกเขาอย่างจริงใจแล้ว คุณก็จะชนะใจพวกเขา ซึ่งทำให้นอกจากที่พวกเขาจะทำงานให้กับคุณอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พวกเขายังให้ “ใจ” แก่คุณอีกด้วย ดังนั้น ความเข้าอกเข้าใจในผู้อื่น จึงเป็นเคล็ดลับสำคัญของการสื่อสาร และการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งผู้นำต้องมีความจริงใจ ไม่เสแสร้ง ไม่พยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็รู้จักใช้ประโยชน์ จากจุดแข็งของตัวเอง และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง


 หลักสูตร Essential for High-impact Leaders ได้เปิดอบรมในวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับคือ
(1) การตระหนักว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้าง การตระหนักถึงผลกระทบที่พวกเขามีต่อคนรอบข้าง ทั้งในด้านบวกและลบ จะช่วยเปิดประตูไปสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
(2) การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงและออกแบบกลยุทธ์ในการจูงใจสมาชิกในทีม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเนื่องจากการเป็นผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า การเป็นผู้นำคือการเป็นนักสื่อสาร
(3) ได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเบื้องต้นแบบตัวต่อตัวเพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ในการเป็นผู้นำ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ร่วมทำแบบฝึกหัดและเข้าร่วมในสถานการณ์จำลองซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการสื่อสาร ตลอดจนทักษะในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
หากท่านใดสนใจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ (+66) 2218 4004-8 Ext. 164-167 หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.execed.sasin.edu

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here