google.com, pub-6706871631273490, DIRECT, f08c47fec0942fa0 อีอีซี เดินหน้าต่อเนื่องจุดพลังเยาวชน อีอีซี สแควร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - EVENT96.NET

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

อีอีซี เดินหน้าต่อเนื่องจุดพลังเยาวชน อีอีซี สแควร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 


อีอีซี เดินหน้าต่อเนื่องจุดพลังเยาวชน อีอีซี สแควร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 


        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน EEC2 CAMP & CONTEST ภายใต้ โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี สแควร์ ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เน้นย้ำให้เยาวชนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ สร้างความพร้อมให้ตนเป็นเยาวชน อีอีซี ที่มีทักษะสอดรับกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาและเติบโตไปกับพื้นที่ อีอีซี และนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชนและสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความคืบหน้าโครงการ อีอีซี โดยมีครูและเยาวชนจาก 17 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 90 คน
        สำหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ ได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้เยาวชนและครู ในพื้นที่ อีอีซี ทั้ง 3 จังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา อีอีซี ตลอดจนการสร้างพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีเยาวชนใน 3 จังหวัด อีอีซี เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 31 โรงเรียน มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น โครงการกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โครงการ EEC Plastic Free Zero Waste school โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมป์ ชลบุรี และโครงการมาบตาพุดพันรักษ์สุชาดา โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยา ระยอง เป็นต้น รวมถึงเยาวชน ยังขยายผลสร้างความเข้าใจ อีอีซี และความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เพื่อน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ได้เป็นอย่างดี        ในปี 2566 ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EEC2 CAMP & CONTEST ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566เพื่อขยายเครือข่ายครูและเยาวชน อีอีซี สแควร์ เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ผ่านการประกวดการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในมิติต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ พร้อมขยายผลจริงในชุมชน โดยคุณครูและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อีอีซี ความก้าวหน้าโครงการ อีอีซี การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และมีการนำเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมของเยาวชน ภายใต้โครงการ KidBright จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตการเกษตรต่างๆ ของ EECi เยี่ยมชมการสาธิตกระบวนการผลิต LNG (Liquefied Natural Gas) และประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิ้งนำมาเป็นพลังงานในการผลิตความเย็น  ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด ซึ่งครูและเยาวชนให้ความสนใจอย่างมาก และพร้อมจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ไปทำโครงการจริง ซึ่งคณะกรรมการจะไปติดตามประเมินโครงการของทุกโรงเรียน ก่อนจะมีการประกาศผลรางวัลในปลายเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here