google.com, pub-6706871631273490, DIRECT, f08c47fec0942fa0 สายป่าน อภิญญา กับบทเลสเบี้ยน เปิดกล้องหนัง 1448 รักเราของใคร - EVENT96.NET

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สายป่าน อภิญญา กับบทเลสเบี้ยน เปิดกล้องหนัง 1448 รักเราของใคร

ผ่านไปแล้ววันนี้กับเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง1448 รักเราของใคร
     ครั้งแรกของ “สายป่าน” อภิญญา สกุลเจริญสุข กับบทเลสเบี้ยน
“1448 Love Among Us รักเราของใคร
สหกรณบริการภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสารมวลชน จํากัด, บริษัท สตารลิง จํากัด และ บริษัท ฟมเวิรค บีจี จํากัด  ร่วมประสานงานสร้างภาพยนตรสวนกระแส สะทอน  ญหาสังคม  
กับภาพยนตร์ เรื่อง “1448 Love Among Us รักเราของใคร  จากฝีมือการกำกับของ อรุณศักดิ์   องลออภายใต้การดูแลงานสร้าง โดยคนหนุมไฟแรง วรวิสุทธิ์ ชลาชีพสูรหัสภาพยนตร   โรแมนติกดรามาแหงป  ครั้งแรก !!! กับการพลิกบทบาทการแสดงแบบสุดขั้วของ  “สายป่าน-อภิญญา เจริญสุขสกุล และการกลับสู่จอเงินของบัว-อิสเบลลา เลเต้”  ในบทที่สะท้อนแง่มุมความรักระหว่าง  ”หญิงกับหญิงอรุณศักดิ์ อ่องลออ ในฐานะผู้กำกับ ได้เปิดเผยถึงที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ฟัง ว่าภาพยนตร์เรื่อง “1448 Love Among Us รักเราของใครถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์ไทย ที่ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นมาในวิถีสหกรณ์ เพื่อนำมาช่วยคนทุกระดับชั้นในสาขาอาชีพนี้  ให้มีองค์กรที่สามารถรับรองผลงาน  และให้ความช่วยเหลือในด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงร่วมกันสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ภาพยนตร์เรื่อง “1448 Love Among Us รักเราของใครเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ชี้ชัดถึงความ เปนจริงของสังคม บางสิ่งจากหนังอาจทําใหใครบางคนฉุกคิด ปญหาที่เห็น และสะทอนถึง จะถูกแกไข “ความรักเป็นจิต เป็นชีวิต ไม่มีเพศพันธุ์”
วยทีมงานรุนใหมที่มุงมั่น และดวยมุมมองอันเปนสากลของคนเอเชีย ขณะที่ในตลาดหนังไทยปจจุบัน สวนใหญ
เนนไปที่หนังผี หนังตลก หนังรักวัยรุน หนังที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแหงความเปนมนุษยหนังที่บอกเลาเรื่องราวของความรัก ที่แปลกแยกขึ้นทุกวัน หนังที่พูดถึงเพศสภาพอยางตรงไปตรงมา  
    ที่มาของหนังเรื่องนี้  ซึ่งกฎหมายมาตรา 1448 ของไทยเขียนไวสองบรรทัด เกี่ยวกับการสมรส วการสมรสจะทําไดอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรส กอนนั้นได้
ซึ่งก็ระบุแคหญิงชาย ไมมีหญิงและหญิง ชายและชาย  อันกอใหเกิดโศกนาฏกรรมมากมายตามมา นี่คือตนเหตุ
แหงเรื่องราวความรักของตัวละครหญิงกับหญิงในเรื่องนี้ครับ” 
                            


โดยภาพยนตร์เรื่อง “1448 Love Among Us รักเราของใคร   ได้มีการจัดงานบวงสรวง และแถลงข่าวเปิดตัวกันไปเมื่อ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย พร้อมด้วยนักแสดงที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นำทีมโดย 2 นางเอก สายป่าน-อภิญญา เจริญสุขสกุล , บัว- อิสเบลล่า  เลเต้ , พระเอก  บุ๊ค-ภูดิท ขุนชนะสงคราม รวมถึง, เฟียต-พัทธดนย์ จันทร์เงิน , น้องจิ้ง ปรัชญา นางรัก และนักแสดงรับเชิญ รุ่นใหญ่ ฤทธิ์ ลือชา , ตั้ม-สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์  พร้อมด้วย อรุณศักดิ์ อ่องลออ ผู้กำกับ , วิโรจน์ ทองชิว กับ  เชน โชคระพีกุล ผู้ร่วมลงแขกทำหนัง , วรวิสุทธิ์ ชลาชีพ โปรดิวเซอร์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง  
ติดตามโศกนาฏกรรมความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง ในรหัสภาพยนตรโรแมนติกดรามาแหงปี “1448 Love Among Us รักเราของใคร”   นำแสดงโดย สายป่าน-อภิญญา เจริญสุขสกุล , บัว-อิสเบลล  เลเต้ ,ภูดิท ขุนชนะสงคราม และนักแสดงอีกคับคั่ง เร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here